بازدید امروز: 241
بازدید دیروز: 255
کل بازدیدها: 2050197 سوالات ارشد آزاد،سوالات دکتری،سوالات بهداشت،سوالات سراسری،سوالات
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سوالات ارشد آزاد،سوالات دکتری،سوالات بهداشت،سوالات سراسری،سوالات

سوالات ارشد آزاد - 21301 - حسابداری

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 سوالات ارشد آزاد-21301 - حسابداری سال91 20,000 ریال گروه ب 739KB
2 سوالات ارشد آزاد-21301 - حسابداری سال92 20,000 ریال --- 856KB
3 سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حسابداری(گروه الف و ج) سال1390 20,000 ریال (گروه الف و ج) 2.78MB
4 حسابداری سال 93 30,000 ریال --- 1.03MB

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 93/12/17 توسط 

سوالات ارشد آزاد - 60101 - طراحی پارچه و لباس

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 طراحی پارچه و لباس سال 92 20,000 ریال --- 633KB

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 93/12/17 توسط 

سوالات ارشد آزاد - 50364 - مهندسی کشاورزی - پرورش و مدیریت تولید طیور

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - پرورش و مدیریت تولید طیور سال1390 20,000 ریال --- 1.25MB
2 سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - پرورش و مدیریت تولید طیور سال92 20,000 ریال --- 1.2MB
3 سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - پرورش و مدیریت تولید طیور سال 93 30,000 ریال --- 1.14MB

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 93/12/17 توسط 

سوالات ارشد آزاد - 50240 - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 سوالات ارشد آزاد-50240 - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی سال90 20,000 ریال --- 1.97MB
2 سوالات ارشد آزاد- مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی سال92 20,000 ریال --- 1.7MB
3 سوالات ارشد آزاد- مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی سال93 30,000 ریال --- 1.19MB

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 93/12/17 توسط 

سوالات ارشد آزاد - 41010- مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری سال1390 20,000 ریال --- 1.8MB
2 سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری سال 93 30,000 ریال --- 869KB

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 93/12/17 توسط 

کلید سئوالات دکتری نیمه متمرکز

به زودی کلید سوالات منتشر می شود


  کلید  سوالات دکتری نیمه متمرکز - مجموعه زبان انگلیسی(عمومی کلیه رشته ها-رایگان)
  کلید سوالات دکتری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری 92
کلید سوالات دکتری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه تربیت بدنی
   کلید سوالات دکتری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه فنی مهندسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه علوم پایه
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه دامپزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه هنر
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه کشاورزی و منابع طبیعی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه علوم پزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه علوم انسانی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه زبان
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2101-جغرافیای سیاسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2102-برنامه ریزی شهری
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2103-برنامه ریزی روستای
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2104-جغرافیا طبیعی با گرایش ژئومورفولوژی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2105-جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2106- مجموعه علوم اقتصادی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2107-تاریخ اسلام
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2108-مجموعه تاریخ ایران اسلامی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2109-تاریخ ایران پیش از اسلام
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2110- مجموعه علوم اجتماعی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2111-علوم اجتماعی-جمعیت شناسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2112-مددکاری اجتماعی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2113-حقوق عمومی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2114-حقوق جزا
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2115-حقوق بین الملل
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2116-حقوق خصوصی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2117مجموعه علوم سیاسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2118-مجموعه مدیریت
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2119- حسابداری
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2120- علوم کتابداری واطلاع رسانی(علم اطلاعات و دانش شناسی)
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2121- مجموعه فلسفه
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2122-فلسفه تعلیم وتربیت
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2123-برنامه ریزی درسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2124-مدیریت آموزشی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2125-روانشناسی تربیتی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2126-تکنولوژی آموزشی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2127-آموزش عالی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2128-روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2129-برنامه ریزی آموزشی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2130- مجموعه مشاوره و راهنمایی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2131-مجموعه علوم ارتباطات
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2132-سنجش واندازه گیری
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2133- مجموعه روانشناسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2134- باستان شناسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2135-محیط زیست-برنامه ریزی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2136-مجموعه کار آفرینی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2137- آینده پژوهی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2138-الهیات و معارف اسلامی-علوم قران و حدیث
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2139-الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2140-الهیات-ادیان و عرفان
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2141-الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2142-الهیات-تصوف و عرفان اسلامی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2143-مجموعه کلام
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2144-فقه شافعی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2145-مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2146-حقوق نفت و گاز
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2147-اقتصاد نفت وگاز
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2148-سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2149-مالی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2150-مطالعات زنان
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2151-مجموعه مدرسی معارف اسلامی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2201-چینه و فسیل شناسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2202-زمین شناسی نفت
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2203-رسوب شناسی-سنگ شناسی رسوبی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2204-آب شناسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2205-مجموعه زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2206-زیست محیطی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2207-ژئو شیمی(زمین شیمی)
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2208-پترولوژی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2209-اقتصادی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2210-تکتونیک
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2211-شیمی فیزیک
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2212-شیمی الی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2213-شیمی تجزیه
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2214-شیمی معدنی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2215-شیمی کاربردی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2216-پلیمر
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2217-الکترو شیمی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2218-فیتو شیمی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2219- هواشناسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2220-فیزیولوژی گیاهی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2221-سیستماتیک گیاهی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2222-سلولی و تکوینی گیاهی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2223-فیزیولوژی جانوری
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2224-بیوسیستماتیک جانوری
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2225-سلولی و تکوینی جانوری
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2226-سلولی وملکولی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2227-بیوشیمی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2228-ژنتیک
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2229-میکروبیولوژی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2230-بیوفیزیک
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2231-زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2232-آمار
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2233-ریاضی محض
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2234-ریاضی کاربردی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2235-فیزیک دریا
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2236-جانوران دریا
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2237-مجموع نانو فیزیک
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2238-مجموعه فیزیک
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2239-فوتونیک
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2240-لرزه شناسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2241-زلزله شناسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2242-الکترو مغناطیسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2243-گرانی سنجی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2244-مجموعه نانو شیمی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2245-نانو بیوتکنولوژی(ریز زیست فناوری)
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2246- بیوانفورماتیک
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2247-علوم کامپیوتر
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2248-مجموعه علوم اعصاب شناختی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2301-مهندسی برق-الکترونیک
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2302-مهندسی برق-مخابرات-میدان
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2303-مهندسی برق-مخابرات(سیستم)
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2304-مهندسی برق-قدرت
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2305-مهندسی برق-کنترل
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2306-مهندسی برق-هوش ماشین و رباتیک
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2307-مهندسی عمران-سازه
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2308-مهندسی عمران-مهندسی زلزله
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2309-مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2310-مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2311- مهندسی عمران-راه و ترابری
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2312-مهندسی عمران-سازه های دریایی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2313-مهندسی عمران-مهندسی آب
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2314-مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل ونقل
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2315-مهندسی عمران-مدیریت ساخت
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2316-مهندسی عمران-محیط زیست
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2317-مهندسی عمران-نقشه برداری-ژئودزی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2318-مهندسی عمران-نقشه برداری-فتوگرامتری
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2319-مهندسی عمران-نقشه برداری-سنجش از دور
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2320-مهندسی عمران(نقشه برداری-سیستم اطلاعات جغرافیایی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2321-مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2322-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-دینامیک جامدات
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2323-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی(دینامیک-کنترل-ارتعاشات)
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2324-مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2325-مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سیستم های تعلیق-ترمز و فرمان
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2326-مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-قوای محرکه
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2327- مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سازه و بدنه
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2328-مجموعه مهندسی مکانیک-مهندسی پزشکی(بیومکانیک)
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2329-مهندسی مکانیک-مهندسی راه آهن- ماشین های ریلی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2330- مهندسی دریا
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2331-مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2332-مهندسی هوا فضا-جلو برندگی پیشرفته
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2333-مهندسی هوا فضا-سازه های هوایی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2334-مهندسی هوا فضا-مکانیک پرواز و کنترل ماهواره
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2335-مهندسی معدن-اکتشاف
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2336-مهندسی معدن استخراج
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2337-مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2338-مهندسی معدن-مکانیک سنگ
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2339- مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2340-مهندسی پلیمر-فرایندهای پلیمریزاسیون
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2341-مهندسی پلیمر-کارشناسی صنایع رنگ
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2342-مهندسی پلیمر-کارشناسی رنگ و چاپ
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2343-مهندسی محیط زیست-منابع آب
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2344-مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2345-مهندسی محیط زیست-مواد زائد جامد
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2346-مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2347-مهندسی پزشکی-بیو الکتریک
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2348-مهندسی پزشکی-بیو مکانیک
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2349-مهندسی پزشکی بیومتریال
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2350- مجموعه مهندسی صنایع
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2351-مهندسی نفت-نفت و بهره برداری مخازن
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2352-مهندسی نفت-اکتشاف
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2353-مهندسی نفت-مهندسی مخازن هیدرو کربوری
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2354-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2355-مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری(سخت افزار)
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2356-مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2357-مهندسی کامپیوتر-الگوریتم و محاسبات
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2358-مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعاتit
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2359- مهندسی مواد و متالورژی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2360-مهندسی شیمی-تمام گرایشها
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2361-مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2362-مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی ومحیط زیست
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2363-مهندسی فناوری نانو-نانو مواد
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2364- مهندسی فناوری نانو-نانوالکترونیک
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2365-مهندسی هسته ای-شکافت،کاربرد پرتوها
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2366-مهندسی هسته ایی-شکافت،راکتور
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2367-مهندسی هسته ایی-شکافت،پرتوپزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2368-مهندسی هسته ایی-شکافت-چرخه سوخت
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2369- مهندسی هسته ای - گداخت
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2370-مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2371-مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2372- مهندسی کامپیوترIT
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2373-مهندسی سیستم های انرژی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2401- محیط زیست - آلودگی های محیط زیست
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2402-تنوع زیستی-بوم شناسی ومدیریت حیات وحش
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2403-آمایش محیط زیست
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2404- مکانیک ماشین های کشاورزی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2405- مکانیزاسیون کشاورزی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2406-سبزیکاری-فیزیولوژی واصلاح سبزی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2407-میوه کاری-فیزیولوژی و اصلاح میوه
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2408-گیاهان زینتی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2409-مجموعه گیاهان دارویی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2410-فیزیولوژی پس از برداشت
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2411-بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2412-تکنولوژی مواد غذایی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2413-میکروبیولوژی-بهداشت وبیوتکنولوژی مواد غذایی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2414-شیمی موادغذایی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2415-مهندسی صنایع غذایی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2416-مجموعه اقتصاد کشاورزی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2417-بیولوژی و اناتومی چوب
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2418-صنایع چوب با فراورده های مرکب چوب
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2419-صنایع خمیر وکاغذ
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2420-بیولوژی خاک-بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2421-فیزیک وحفاظت خاک
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2422-پیدایش ورده بندی وارزیابی خاک
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2423-شیمی وحاصلخیزی خاک
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2424-فیزیولوژی دام
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2425-تغذیه دام-نشخوار کنندگان-طیور و دام
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2426-اصلاح نژاد دام-ژنتیک و اصلاح دام کمی و کیفی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2427-آبیاری و زهکشی-علوم و مهندسی آبیاری
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2428-سازه های آبی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2429-منابع آب
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2430-هواشناسی کشاورزی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2431-اصلاح نباتات-ژنتیک بیومنری
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2432-زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی،علوم و تکنولوژی بذر
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2433-اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک-بیوتکنولوژی کشاورزی- گیاهی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2434-علوم علف های هرز-شناسایی ومبارزه باعلف هرز
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2435-مهندسی تولیدات گیاهی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2436-اکولوژی گیاهان زراعی،کشاورزی اکولوژیک،بوم شناسی زراعی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2437- ترویج کشاورزی- آموزش کشاورزی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2438-توسعه روستایی-توسعه کشاورزی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2439-مجموعه حشره شناسی کشاورزی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2440-مجموعه بیماری شناسی گیاهی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2441- جنگلداری و اقتصاد جنگل
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2442-جنگل داری و علوم جنگل
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2443-جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2444-تکثیر وپرورش
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2445-فرآوری محصولات شیلاتی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2446-بوم شناسی آبزیان شیلاتی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2447-تولید و بهره برداری صید
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2448-علوم مرتع-مرتعداری
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2449-بیابان زدایی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2450-آبخیزداری(علوم مهندسی آبخیزداری)
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2451-مجموعه کشاورزی هسته ای
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2452-علوم طیور
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2453-مجموعه چوب شناسی-صنایع چوب
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2501- مهندسی و مدیریت ساخت-مدیریت پروژه و ساخت
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2502-مجموعه معماری
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2503- مجموعه شهرسازی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2504-پژوهش هنر
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2505-مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2506-مرمت و احیای بناها وبافت های تاریخی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2601- آمار زیستی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2602- آموزش بهداشت
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2603- انگل شناسی پزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2604-ایمنی شناسی پزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2605- بیوشیمی بالینی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2606- ژنتیک پزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2607- فیزیوتراپی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2608-فیزیولوژی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2609- فیزیک پزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2610- ویروس شناسی پزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2611- بهداشت باروری
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2612- زیست فناوری پزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2613- بهداشت حرفه ای
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2614-علوم تشریحی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2615-پرستاری
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2616-بهداشت محیط
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2617-باکتری شناسی پزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2618-هماتولوژی آزمایشگاه و بانک خون
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2619-قارچ شناسی پزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2701-جراحی دامپزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2702-مامائی وبیماری های تولید مثل دام
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2703-بیماری های داخلی دامهای کوچک
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2704-بیماری های داخلی دامهای بزرگ
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2705-رادیولوژی دامپزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2706-کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2707-پاتولوژی دامپزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2708- بهداشت و بیماری های طیور
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2709-بیوشیمی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2710- بهداشت آبزیان
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2711-بهداشت مواد غذایی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2712-بهداشت خوراک دام
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2713-اپید میولوژی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2714-انگل شناسی دامپزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2715-باکتری شناسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2716-ویروس شناسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2717-قارچ شناسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2718-ایمنی شناسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2719-بیوتکنولوژی-زیست فناوری
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2720-فناوری تولید مثل در دامپزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2721-سم شناسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2722-فارماکولوژی-دامپزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2723- فیزیولوژی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2724-آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2725-بافت شناسی دامپزشکی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2801- زبان و ادبیات فارسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2802- زبان و ادبیات عرب
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2803-آموزش زبان فرانسه
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2804- ادبیات فرانسه
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2805- مجموعه زبان روسی - آموزش
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2806- مجموعه زبان آلمانی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2807- آموزش زبان انگلیسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2808- زبان و ادبیات انگلیسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2809- زبان انگلیسی-ترجمه
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2810- مجموعه زبان شناسی همگانی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2811-فرهنگ وزبانهای باستانی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2901-برنامه ریزی و مدیریت ورزشی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2902-آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2903-رشد وتکامل ویادگیری حرکتی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2904-بیو مکانیک ورزشی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2905-فیزیولوژی ورزش
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 3900- مجموعه تاریخ
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2101- مجموعه علوم جغرافیایی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2106- مجموعه الهیات و معارف اسلامی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 3902- مجموعه علوم تربیتی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 3904- مجموعه حقوق
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 3906- مجموعه مدیریت
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 3904- علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، ارتباطات
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2701- علوم پایه
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 3909- مجموعه زمین شناسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2205- مجموعه شیمی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10008- مجموعه زیست شناسی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10009- مجموعه ریاضی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10010- نانو فیزیک، علوم فناوری نانو ...
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10011- نانو شیمی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10012- ژئوفیزیک ...
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10013- مجموعه مهندسی شیمی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10014- مهندسی نفت
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10015- علوم باغبانی و فضای سبز
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10016- علوم و صنایع غذایی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10017- علوم و صنایع چوب و کاغذ
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10018- علوم خاک (خاک شناسی)
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10019- علوم دامی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10020- آبیاری
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10021- مجموعه زراعت و اصلاح نباتات
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 2502- معماری - معماری اسلامی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10023- مرمت
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10023- بهداشت
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10024- پاتوبیولوژی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10025- علوم درمانگاهی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10026- تربیت بدنی و علوم ورزشی
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10027- مهندسی هسته ای - شکافت
    سوالات دکتری نیمه متمرکز - 10028- مجموعه مرتع داری و آبخیزدارینوشته شده در تاریخ یکشنبه 93/12/17 توسط 

سوالات ارشد آزاد - 41010- مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری سال1390 20,000 ریال --- 1.8MB
2 سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری سال 93 30,000 ریال --- 869KB

نوشته شده در تاریخ شنبه 93/12/16 توسط 

سوالات ارشد آزاد - 41002 - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار سال1390 20,000 ریال --- 1.59MB
2 سوالات کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار سال91 20,000 ریال گروه ب 607KB
3 سوالات کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار سال92 20,000 ریال --- 752KB
4 سوالات کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار سال 93 30,000 ریال --- 703KB

نوشته شده در تاریخ شنبه 93/12/16 توسط 

سوالات ارشد آزاد - 40664 - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 سوالات ارشد آزاد-40664 - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی سال91 20,000 ریال --- 773KB
2 سوالات ارشد آزاد-40664 - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی سال92 20,000 ریال --- 814KB
3 سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی سال1390 20,000 ریال --- 2.12MB
4 سوالات ارشد آزاد-مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی سال 93 30,000 ریال --- 1.05MB

نوشته شده در تاریخ شنبه 93/12/16 توسط 

سوالات ارشد آزاد - 40652 -مهندسی سیستمهای انرژی - سیستمهای انرژی

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 سوالات کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستمهای انرژی - سیستمهای انرژی سال 93 30,000 ریال --- 1.45MB

نوشته شده در تاریخ شنبه 93/12/16 توسط 
   1   2   3   4   5   >>   >