بازدید امروز: 40
بازدید دیروز: 179
کل بازدیدها: 1926131 تمرکز و خلاقیت - سوالات ارشد آزاد،سوالات دکتری،سوالات بهداشت،سوالات سراسری،سوالات
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سوالات ارشد آزاد،سوالات دکتری،سوالات بهداشت،سوالات سراسری،سوالات

 

 

...
آلفا موقعیت خاصی از مغز می باشدکه در آن موقعیت فرکانس امواج مغزی کاهش می یابدو به 8ـ12سیکل در ثانیه می رسد.علاوه بر آن امواج بسیار منظم وهماهنگ می گردند.در این حالت فردبه تمرکز فکر فوق العاده ای دست خواهدیافت.یک موضوع برای مغز مهم می گردد و موضوعات دیگر از درجه اهمیت کمتری برخوردار می گردند و اندک اندک ازذهن خارج می شوند.به همین دلیل فرد به تمرکز فکر شدیدی دست خواهد یافت وقادر خواهد بود فقط وفقط به موضوع مورد علاقه اش فکر کند واز تشتت فکر و هجوم فکرها ی مزاحم رهایی یابد. این توانایی ممکن است آنقدر شدید باشد که اگر سر و صدای بسیار زیادی هم در اطرافش ایجاد شود شنیده نمی شود.مطالعات نشان می دهند که چنانکه فرد روزی 20 دقیقه در موقعیت آلفا قرار گیرد دسته ای ازسلولهای کورتکس (قشر خاکستری مغز) جهت موفقیت وسلامت وی بسیج می شوند.بنابراین آلفا تنها جهت یادگیری استفاده نمی شود بلکه برای تمام مراحل زندگی از سلامتی، بهداشت روانی، آرامش، اعتماد به نفس و...مفید است.

نتایج کوتاه مدت: آرامش ؛اعتماد به نفس؛ تسلط برافکار ؛اعمال واحساسات می باشد. همچنین تمرکز فکر ؛بهبود در یادگیری وخواب راحت وعمیق.

نتایج طولانی مدت شامل: احساس لذت بردن از زندگی ؛امیدواری ؛صبوری ؛هدفمندی ؛مثبت اندیشی ؛بهبود در روابط خانوادگی واجتماعی؛ وعلاقه بسیار به زندگی وتجربه با لذت زیستن می باشد.بنابراین با انجام تکنیک آلفافرد نتایج بسیارعالی بدست خواهدآورد. امواج مغزی رابرا ساس فرکانس آنها نامگذاری می کنندکه به ترتیب امواج بتا وآلفا...می با شد.بر این اعتقاد هستند که امواج دوکی شکل آلفا دارای اثرا ت شگفت انگیز و جادویی هستند. بنابر مطالعات برروی افراد خاص به این نتیجه رسیده اند ضمیر انسان بردو نوع هوشیاری بنا شده است،هوشیاری معمولی و هوشیاری مضاعف .1-هوشیاری معمولی:براساس مطالعات بالینی این نوع هوشیاری،هوشیاری می باشد که اکثرافرادبیشتر اوقات درآن قرا ردارند و امواج الکتروآنسفالوگرافی مغزی در وضعیتی بنام بتا قرار دارند و فرکانس این امواج بیشتر از 13سیکل در ثانیه می باشد. دراین نوع هوشیاری فردهم تحت تآثیر شرایط بیرونی ودرونی قرار میگیرد و ذهن انسان تحت تآثیر محیط و اتفاقاتی که در محیط می افتد مدام در تلاطم است.این هوشیاری بیشتر برای استدلال بکار برده می شود .در این نوع هوشیاری نیمه غالب مغزکه معمولآ سمت چپ می باشد بیشترین فعالیت رادارد با برنامه ربزی ذهن از طریق سیستم آلفا و یا تکنیکهای تلقین می توان برروی این نوع هوشیاری و به دنبال آن این نوع یادگیری تآثیر گذاشت ازطریق تلقینات می توان بر روی بهبود و تغییرعلاقه فرد،تمرکز،تقویت حافظه برتر اقدام نمود.این عمل باعث می شودکه فرد بدون تلا ش اضافه،خود بخود دریک وضعیت تمرکز همراه باعلاقه قراربگیرد.2-هوشیاری مضاعف: هنگامی که امواج مغزی بین حالت خواب (فرکانس کمتراز8سیکل درثانیه) و بیداری(فرکانس بیشتراز 13سیکل درثانیه) قرار گیرد وضعیت آلفا نامیده می شود. موقعیت آلفا را هوشیاری مضاعف هم می نامند و نیمه مغلوب بیشترین فعالیت را از خود نشان می دهد که معمولآ نیم کره سمت راست می باشد.دراین نوع هوشیاری فشارهای محیطی و تآثیرات محیطی از روی ذهن فرد برداشته می شود. نیروی تخیل فرد فعال می گردد این حالت را حافظه برتر می نامند
تبلیغات

 

 


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 91/2/20 توسط